PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Identyfikacje wizualne:
– logo
– księga znaku
– akcydensy (wizytówki, papier firmowy itp)

Projektowanie graficzne:
– katalogi
– broszury reklamowe
– menu board
– plakaty
– ilustracje
– ikony
– infografiki